Közös rúna


Tartalomjegyzék

A rúnák tehát a világmindenség építőkövei, ismeretük a régi népek közös rúna hagyománya. Nekünk azonban még nagyobb tisztelettel kell adóznunk nekik, mert Rig istenen keresztül, magától Ódintól kaptuk őket.

közös rúna ízületi fájdalomcsillapítók egyedi receptek

Sajnos nincsenek élő mestereink, a Tradíció elpusztult, egyrészt a kereszténység, másrészt az anyagiasság, harmadrészt egyszerűen az idő csapásai alatt. Ez egy nagyon súlyos kijelentés, de meg kell értenünk, hogy a germán népek vallása és mágiája kihalt, nincsenek sem papi testületek sem beavatási láncok. Aki ilyennek állítja be magát az egyértelműen sarlatán, profit sóvár szélhámos.

közös rúna

Vannak azonban olyan emberek és csoportokakik kellő alázattal elismerik tudatlanságukat és a fellelhető forrásokból megpróbálják megismerni amit lehet. Vegyük tudomásul, hogy az európai pogányság minden mai formája rekreáció, az eredetinek másafeltámasztási kísérlet csupán.

Minden ilyen kísérlet ki van téve a tévedéseknek, de talán a jó szándék és az istenek jóindulata lassan csökkentik ezek számát.

Mégis egyedül a kísérletezés ,az új-régi utak próbálgatása vihet közelebb a régi tudáshoz.

  1. Rúna tanfolyam | Spirituálisoktatás
  2. Rúnaírás – Wikipédia
  3. Az ujjak lábának kézízületei fájnak, mit kell tenni
  4. A rúnák eredete - Viking Csarnok

Legnagyobb akadály a ma emberének szellemtelen és lélektelen léte, egyszerűen létezésünk nem rendelkezik azokkal a dimenziókkal amik szűkségesek bármilyen vallásos vagy misztikus élmény megéléséhez. Mikor ez az akadály megszűnik és az isteneknek őszinte áldozatokat fognak bemutatni vallásos hívek és a rúnákból azokat értő és félő mesterek fognak jóslatot mondani, akkor az istenek jóindulata újra érezhető lesz és a rúnák a jövendőt fogják mutatni.

Manapság azonban amit a rúna jóslásról hallunk az annyira szánalmas, és olcsó porhintés, hogy felháborítónak találjuk és szerény eszközeinkkel tenni is akarunk azérthogy a tévhitek terjedjenek.

A Cotton Domitian A. Emlékei Skandináviában és a viking-kori településeken találhatók. Először a 9. Változatai a hosszúágú dán és rövidgallyú svéd és norvég rúnák. A két változat közötti különbségek vitákra adtak okot.

közös rúna Szerencsérebár rúnamesterek nincsenek talán egyszer újra lesznek sok emlék és írat maradt amiből részben megismerhetjük a rúnákat.

Az írott források legrégebbi fajtája a kortárs rómaiak feljegyzései, a rómaiak egyrészt céltudatos és lelkiismeretes államférfiak voltakakiknek létfontosságú volthogy lehetséges ellenfeleiket vagy-és szövetségeseiket megismerjék, másrészt istenfélő, a sorsot tisztelő emberek voltak akik rokonként tekintettek a germánok vallásos az artrózis kézi kezelése. Először nézzük mit ír Tacitus, a germán nép barátja.

Tulajdon elvesztése, kiégés, kudarc, kapzsiság, viszály, visszafejlődés, gyávaság, butaság, unalom, szegénység, szolgaság, fogság, egészségügyi probléma, balszerencse. Mágikus alkalmazása Siker és előrelépés a munkában. Nehéz helyzetben lévőknek szerencsés fordulat.

Tacitus római író és államférfi volt Kr. Germániában valószínűleg egy légió parancsnokaként került. Négy évet töltött itt, alaposan megismerve a vidéket és az itt élő népeket.

becsípődött ideg a csípő gyógyszerében miért szakítja meg a térdét

Germania című műve a Birodalmon kívül élő germánok egyik legfontosabb korabeli leírása. Auspicia sortesque ut qui maxime observant: sortium consuetudo simplex.

Virgam frugiferae arbori decisam in surculos amputant eosque notis quibusdam discretos super candidam vestem temere ac fortuito spargunt.

enyhíti a lábak ízületeinek duzzanatát torna a vállízületnél a fájdalom miatt

Mox, si publice consultetur, sacerdos civitatis, sin privatim, ipse pater familiae, precatus deos caelumque suspiciens ter singulos tollit, sublatos secundum impressam ante notam interpretatur. Si prohibuerunt, nulla de eadem re in eundem diem consultatio; sin permissum, auspiciorum adhuc fides exigitur. Et illud quidem etiam hic notum, avium voces volatusque interrogare; proprium gentis equorum quoque praesagia ac monitus experiri.

A rúnamágia

Publice aluntur isdem nemoribus ac lucis, candidi et nullo mortali opere contacti; quos pressos sacro curru sacerdos ac rex vel princeps civitatis comitantur hinnitusque ac fremitus observant. Nec ulli auspicio maior fides, non solum apud plebem, sed apud proceres, apud sacerdotes; se enim ministros deorum, illos conscios putant.

A skandináv mitológiában ezeket az utakat a sors fonalaként látják, a Nornák irányítása alatt.

Est et alia observatio auspiciorum, qua gravium bellorum eventus explorant. Eius gentis, cum qua bellum est, captivum quoquo modo interceptum cum electo popularium suorum, patriis közös rúna armis, committunt: victoria huius vel illius pro praeiudicio accipitur Közös rúna előjeleket és a jóslatokat a legnagyobb mértékben figyelemre méltatják.

A jóslatkérés gyakorlata egyszerű. Egy gyümölcstermő fáról levágott ágat vesszőkre darabolnak, a vesszőket pedig bizonyos jelekkel megkülönböztetvén, vaktában és találomra egy fehér vászondarabra szórják.

közös rúna a lábak és a karok minden ízülete fáj

Ezután, ha közügyben kérnek tanácsot, a törzs papja, ha pedig magánügyben, maga a családfő imádkozik az istenekhez s az égre tekintve háromszor vesz fel egyet-egyet, majd a felvett vesszőket az előzőleg beléjük vésett jel szerint értelmezi. Ha a jelek tiltást fejeznek ki, abban az ügyben aznap mar nem kérnek jóslatot, ám ha engedélyt, akkor meg az előjelektől is hitelesítést várnak.

közös rúna

Az itt is ismeretes, hogy a madarak hangjából és röptéből útmutatást lehet kérni: sajátos szokása e népnek a lovaktól remélt jövendölések és figyelmeztetések kipuhatolása. Ezek a köztulajdonban lévő lovak az említett ligetekben és berkekben legelésznek: színük fehér, bármiféle embernek végzett munkától érintetlenek; ilyenkor egy szent kocsi elé fogják őket, a törzs papja és királya közös rúna fejedelme a nyomukba szegődik, s nyerítésüket és fújásukat figyeli.

Egyetlen más előjelnek sincs nagyobb hitele, nemcsak a nép, hanem az előkelők, a papok szemében sem, mert önmagukat az istenek szolgáinak, a lovakat pedig az isteni tervek tudójának tartják. Van meg egy másik fajtája is az előjelek megfigyelésének: ezzel a súlyos háborúk kimenetelét szokták tudakolni.

Abból a törzsből, amellyel háborúskodnak, valahogy foglyot ejtenek, és párviadalra kényszerítik kiválasztott honfitársukkal - gyógyszer a térdre hazai közös rúna ennek vagy annak a győzelmét előzetes döntésnek fogják fel.